لیست قیمت غلتک GÜNEŞ

با توجه به سیاست های فروش این محصولات فقط به صورت کارتن فروخته میشوند، در صورت خرید بیش از ۵ کارتن جهت بهره وری از تخفیف بیشتر نسبت به ثبت نام خود از اینجا اقدام کنید

قلم مو دسته فسفری روزا
سایز ۱/۲
سایز ۳/۴
سایز ۱
سایز ۱/۵
سایز ۲
سایز ۲/۵
سایز ۳
سایز ۴

قلم مو دسته فسفری روزا

۹۶۰,۰۰۰ ریال۳,۷۲۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

سایز ۱/۲, سایز ۳/۴, سایز ۱, سایز ۱/۵, سایز ۲, سایز ۲/۵, سایز ۳, سایز ۴

قلم مو صادراتی روزا
سایز ۱
سایز ۱/۵
سایز ۲
سایز ۲/۵
سایز ۳
سایز ۴

قلم مو صادراتی روزا

۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال۵,۸۸۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

سایز ۱, سایز ۱/۵, سایز ۲, سایز ۲/۵, سایز ۳, سایز ۴

غلتک انگشتی GÜNEŞ ترکیه
سایز f7
سایز f10
سایز f15
سایز f20
سایز f25

غلتک انگشتی GÜNEŞ

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

سایز f7, سایز f10, سایز f15, سایز f20, سایز f25

سنباده اسفنجی مکعبی

۹۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
سایز

سایز ۱۰۰, سایز ۴۰, سایز ۶۰, سایز ۸۰

غلتک همه کاره GÜNEŞ ترکیه
سایز M20
سایز M25
سایز Big25

غلتک همه کاره GÜNEŞ

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

سایز M20, سایز M25, سایز Big25

غلتک پلاستیک اکرلیک GÜNEŞ ترکیه
سایز P-M25
سایز P-Big25

غلتک پلاستیک اکرلیک GÜNEŞ

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

سایز P-M20, سایز P-M25, سایز P-Big25

اسفنجی بزرگ پورو
اسفنجی پورو
سایز ۱۰cm
سایز medium
سایز Big

غلتک اسفنجی همه کاره

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

اسفنجی بزرگ پورو, اسفنجی پورو, سایز ۱۰cm, سایز medium, سایز Big

غلتک اسفنجی پایه آب

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سایز f7
سایز f10
سایز f15
سایز f20
سایز f25

یدک غلتک انگشتی

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز f7, سایز f10, سایز f15, سایز f20, سایز f25

سایز M20
سایز M25
سایز Big25

یدک غلتک همه کاره

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز M20, سایز M25, سایز Big25

سایز P-M25
سایز P-Big25

یدک غلتک پلاستیک اکرلیک

۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز P-M25, سایز P-Big25

دسته تلسکوپی غلتک

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
سایز

۱/۵ متری آهنی, ۲ متری آهنی, ۲/۵ متری آهنی, ۳ متری آهنی, ۴ متری آهنی

یدک دسته کوچک غلتک

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
سایز

۱۰-۱۵ سانتی, ۲۰ سانتی مدیوم, ۲۵ سانتی بزرگ, ۲۵ سانتی مدیوم, ۵-۷ سانتی

سایز ۴۰
سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۲۰
سایز ۴۰۰
سایز ۶۰۰

سنباده رول TJ 113

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۴۰, سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰, سایز ۲۲۰, سایز ۴۰۰, سایز ۶۰۰

سمباده رول TJ 213
سایز ۲۰۰
سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰
سایز ۴۰۰

سنباده رول TJ 213

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۲۰۰, سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰, سایز ۴۰۰

سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۲۰

سنباده پوستاب برگه ای پشت زرد

۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰, سایز ۲۲۰

سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۲۰
سایز ۲۴۰
+۱۱
سایز ۲۸۰
سایز ۳۲۰
سایز ۳۶۰
سایز ۴۰۰
سایز ۶۰۰
سایز ۸۰۰
سایز ۱۰۰۰
سایز ۱۵۰۰
سایز ۲۰۰۰
سایز ۲۵۰۰
سایز ۳۰۰۰

سنباده پوستاب برگه ای پشت آبی

۴,۰۲۵,۰۰۰ ریال۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰, سایز ۲۲۰, سایز ۲۴۰, سایز ۲۸۰, سایز ۳۲۰, سایز ۳۶۰, سایز ۴۰۰, سایز ۶۰۰, سایز ۸۰۰, سایز ۱۰۰۰, سایز ۱۵۰۰, سایز ۲۰۰۰, سایز ۲۵۰۰, سایز ۳۰۰۰

سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰

سنباده پوستاب کرکی گرد ۱۱۵mm

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰

سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰

سنباده پوستاب کرکی گرد ۱۸۰mm

۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰

سنباده زیرکونیوم
سایز ۴۰
سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰

سنباده زیرکنیوم ۱۱۵ میلیمتری

۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۴۰, سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰

قلم مو سموری تخت روزا

۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
Color

موی کرم, موی نارنجی

میلی متر ۱۰۰*۲/۵
میلی متر ۱۵۰*۲/۵
میلی متر ۲۰۰*۳/۶
میلی متر ۲۵۰*۳/۶
میلی متر ۳۰۰*۴
میلی متر ۴۰۰*۵

بست کمر بندی پلی آمید ترکیبی روزا

۲۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال۴۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

میلی متر ۱۰۰*۲/۵, میلی متر ۱۵۰*۲/۵, میلی متر ۲۰۰*۳/۶, میلی متر ۲۵۰*۳/۶, میلی متر ۳۰۰*۴, میلی متر ۴۰۰*۵

میلی متر ۳۰۰*۴
میلی متر ۴۰۰*۵

بست کمر بندی پلی آمید روزا

۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

میلی متر ۳۰۰*۴, میلی متر ۴۰۰*۵