سنباده روزا

سنباده محصولی مشترک شرکت چینی و شرکت روزا ایران .

این محصول در سه دسته تولید و به بازار عرضه میگردد

  1. سمباده رول
  2. سنباده پوستاب برگه ای 
  3. سنباده گرد کرکی 

لیست قیمت انواع سنباده روزا

با توجه به سیاست های فروش این محصولات فقط به صورت جین فروخته میشوند، در صورت خرید بیش از ۵ کارتن جهت بهره وری از تخفیف بیشتر نسبت به ثبت نام خود از اینجا اقدام کنید

سنباده اسفنجی مکعبی

۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
سایز

سایز ۱۰۰, سایز ۴۰, سایز ۶۰, سایز ۸۰

سایز ۴۰
سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۲۰
سایز ۴۰۰
سایز ۶۰۰

سنباده رول TJ 113

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۴۰, سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰, سایز ۲۲۰, سایز ۴۰۰, سایز ۶۰۰

سمباده رول TJ 213
سایز ۲۰۰
سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰
سایز ۴۰۰

سنباده رول TJ 213

۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۲۰۰, سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰, سایز ۴۰۰

سایز ۶۰
سایز ۸۰
سایز ۱۰۰
سایز ۱۲۰
سایز ۱۵۰
سایز ۱۸۰
سایز ۲۲۰

سنباده پوستاب برگه ای پشت زرد

۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
نوع محصول

سایز ۶۰, سایز ۸۰, سایز ۱۰۰, سایز ۱۲۰, سایز ۱۵۰, سایز ۱۸۰, سایز ۲۲۰