سنباده روزا

سنباده محصولی مشترک شرکت چینی و شرکت روزا ایران .

این محصول در سه دسته تولید و به بازار عرضه میگردد

  1. سمباده رول
  2. سنباده پوستاب برگه ای 
  3. سنباده گرد کرکی