نمایش دادن همه 2 نتیجه

میلی متر 100*2/5
میلی متر 150*2/5
میلی متر 200*3/6
میلی متر 250*3/6
میلی متر 300*4
میلی متر 400*5

بست کمر بندی پلی آمید ترکیبی روزا

۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

میلی متر 100*2/5, میلی متر 150*2/5, میلی متر 200*3/6, میلی متر 250*3/6, میلی متر 300*4, میلی متر 400*5

میلی متر 300*4
میلی متر 400*5

بست کمر بندی پلی آمید روزا

۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال۸۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
ابعاد نامعلوم
نوع محصول

میلی متر 300*4, میلی متر 400*5