غلتک گونش ترکیه - تولید شده در کارخانجات روزا

موارد استفاده از غلتک نقاشی در صنعت های متنوع ساختمان

غلتک‌های نقاشی ساختمان برای انجام فعالیت‌های مختلف در زمینه ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزارها اغلب دارای غلتک‌های زاویه‌دار هستند که امکان رسیدن به نقاط دشوار و گوناگون را بهبود می‌بخشد. در زیر، برخی از کاربردهای غلتک‌های نقاشی ساختمان را مطرح می‌کنم

ادامه مطلب